Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR MAX 5W-30​

PLATINUM ULTOR MAX 5W-30

PLATINUM ULTOR MAX 5W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
ACEA: E7, E5, E4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

W pełni syntetyczny, najwyższej jakości olej silnikowy typu UHPDO przeznaczony do pracy w najbardziej obciążonych silnikach wysokoprężnych szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i autobusach.
 
Gwarantuje:
 
• długie przebiegi między wymianami
• stabilną jakość oleju
• ochronę środowiska naturalnego
• doskonałe własności w niskich temperaturach
• maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach
• czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
• zmniejszenie zużycia paliwa i oleju
• długą żywotność silnika
• obniżone koszty eksploatacji taboru samochodowego
 
Full synthetic, highest quality UHPDO engine oil. It is intended for diesel engines especially in huge trucks, building equipment and buses, which operating in very hard conditions.

It provides:

• extended interchange period,
• stable oil quality,
• environment protection,
• excellent properties at low temperatures,
• maximal engine power in very hard conditions,
• engine cleanness with no need to keep black karbon in the suspension,
• decrease fuel and oil consumption,
• long live of engine,
• reduced operating costs for fleet of motor vehicles.
Высококачественное полностью синтетическое моторное масло типа UHPDO предназначенное для работы в дизельных двигателях, работающих при самых высоких нагрузках. PLATINUM ULTOR MAX 5W–30м – это энергосберегающее моторное масло, гарантирующее снижение расхода топлива и масла, продление пробега между заменами масла, а также охрану окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Max 5W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych
z turbodoładowaniem i bez. Dzięki świetnie dobranym syntetycznym olejom bazowym oraz dodatkom uszlachetniającym zapewnia idealne smarowanie silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji pozwalając uzyskać pełną moc w każdych warunkach jazdy. Można stosować go także w samochodach wyposażonych w układ SCR co do których producent deklaruje spełnienie wymagań Euro V oraz w pojazdach starszych konstrukcji spełniających wymagania Euro IV, III, II, I. W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe) spełnia także normy EPA Tier I i II.
Platinum Ultor Max 5W–30 jest olejem energooszczędnym, gwarantuje zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, długie przebiegi między wymianami,
a także ochronę środowiska naturalnego.
PLATINUM ULTOR MAX 5W–30 first of all is intended for mulitiseasonal operating in supercharged and not supercharged diesel engines. Thanks to excellently matched synthetic base oils and enriching additives, in the hardest conditions of operating guarantees perfect engine lubrication.
It can also be applied in cars equipped with SCR catalysts as to which manufacturer declares meeting requirements Euro V. It is also recommended for older vehicles meeting requirements Euro IV, III, II, I. It meets the EPA Tier I and II standards in range of NOx and PM (particulate matter).
Platinum Ultor Max 5W–30 is energy-saving oils, it guarantee decrease fuel and oil consumption, extended interchange period as well as environment protection.
Масло PLATINUM ULTOR MAX 5W-30 предназначено для круглогодичной эксплуатации прежде всего в современных дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, особенно в больших грузовиках, тяжелой строительной технике и автобусах. Благодаря идеальной композиции синтетических базовых масел, а также облагораживающим присадкам обеспечивает идеальное смазывание двигателя в самых сложных условиях эксплуатации, что, в свою очередь, позволяет достигать максимальную мощность двигателя в любых условиях эксплуатации. Масло можно также применять в автомобилях оснащенных системой SCR, для которых производитель заявляет соответствие требованиям Euro V, а также в средствах передвижения прежних конструкций, выполняющих требования Euro IV, III, II, I. Относительно NOx и PM (твердые частицы) соответствует стандартам EPA Tier I и II.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

MAN M 3277
MERCEDES BENZ 228.5
VOLVO VDS-3
DEUTZ DQC IV-10
CUMMINS CES 20077
MTU TYPE 3
 
Spełnia wymagania:
 
MACK EOM+
RENAULT RVI RXD
CUMMINS CES 20071/72/76
DAF HP1/HP2
IVECO
MAZ
MAN M 3277
MERCEDES BENZ 228.5
VOLVO VDS-3
DEUTZ DQC IV-10
CUMMINS CES 20077
MTU TYPE 3

Meet requirements:
MACK EOM+
RENAULT RVI RXD
SCANIA LDF
CUMMINS CES 20071/72/76 DAF HP1/HP2
IVECO
MAZ

MAN M 3277
MERCEDES BENZ 228.5
Volvo VDS-3
Deutz DQC IV-10
Cummins CES 20077
MTU Type 3

Соответствует требованиям:
MACK EOM+
Renault RVI RXD
Cummins CES 20071/72/76
DAF HP1/HP2
Iveco
MAZ

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12,0
lepkość HTHS w 1500C mPaˇs 3,62
wskaźnik lepkości - 163
temperatura płynięcia 0C - 54
temperatura zapłonu 0C 220
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 16,0
popiół siarczanowy % 1,9
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 7,3

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters   Unit   Typical values  
SAE viscosity grade - 5W-30
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 12,0
HTHS viscosity at 1500C MPaˇs 3,62
Viscosity index - 163
Flow temperature 0C -54
Ignitron temperature 0C 220
Base value TBN mg KOH/g 16,0
Sulphate ash % 1,9
Nocka volatility %(m/m) 7,3
Note: Physicochemical parameters listed In the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands