Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu spółki Platinum Oil WCD

16-08-2018  

​W związku z realizacją procedury przekształcenia Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. (WCD) w spółkę Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji spółka akcyjną (Spółka Przekształcona), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  WCD, w dniu 6 sierpnia 2018 r.  podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia spółki pod firmą Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz powołało Zarząd Spółki Przekształconej pierwszej kadencji w składzie:

1) Krzysztof Cembrowicz – jako Prezes Zarządu,
2) Paweł Ryszard Karlik – jako Członek Zarządu.

Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, mogą odebrać osobiście swoje zgłoszenia na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu spółki Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Spółki Przekształconej, pod adresem wskazanym poniżej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. dnia powołania Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki Przekształconej. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia powołania Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki, o czym Spółka zawiadomi na swojej stronie internetowej.

Zgłoszenia można odebrać pod adresem:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Obszar Kadr, Biuro Partnerów Biznesowych HR
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN