Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Total Fluid Management

ORLEN Oil oferuje wyspecjalizowane działania związane z przejmowaniem przekazywanych na zewnątrz przedsiębiorstwa prac obejmujących gruntowną obsługę gospodarki smarowniczej w formie outsourcingu TFM (Total Fluid Management).

Jest to aktywna i długofalowa współpraca producenta środków smarowych bezpośrednio w miejscu ich udziału w procesie produkcyjnym. Prace realizują pracownicy stacjonarnej grupy serwisowej w powierzonym im obszarze zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych. Taka forma współpracy otwiera bezpośredni dostęp obsługiwanej firmie do wiedzy i doświadczenia specjalistów serwisu olejowego i technologów produkcji środków smarowych.
 

Celem działań jest redukcja kosztów eksploatacji olejów, smarów i płynów technologicznych realizowana w obszarach:

  • planowania i realizacji procesu dostaw,
  • magazynowania,
  • eksploatacji, monitoringu i modyfikacji technologicznych,
  • utylizacji.

Wszystkie działania są dokumentowane i raportowane w oparciu o wyspecjalizowane i sprawdzone oprogramowanie serwisowe. Utworzone zasoby informacji, zawierające rejestrowany poziom zużycia środków smarowych i generowanych odpadów, instrukcje smarownicze, wyniki analiz laboratoryjnych i harmonogramy prac serwisowych stanowią własność obsługiwanej firmy i są bezpośrednio dostępne jej upoważnionym pracownikom.

 
 

Marki Grupy ORLEN