Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM MaxExpert XJ 5W–30

Jakość: Quality class: Класс качества:
ACEA: C2
JASO DL-1
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Nowej generacji, syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy dedykowany do samochodów koncernów japońskich.
Najwyższej jakości parametry zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu unikalnej receptury Complex Protection Formula.
CPF to doskonałe połączenie dodatków uszlachetniających z najwyższej jakości olejami bazowymi, które gwarantuje optymalną ochronę silnika, redukcję osadów, a także zmniejsza ryzyko zużycia zaworów.

Gwarantuje:
· świetną czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
· kompatybilność z filtrami DPF i katalizatorami TWC,
· optymalizację zużycia energii i emisji zapewniając lepszą ochronę środowiska,
· zmniejszenie zużycia paliwa i oleju,
· skuteczne odprowadzanie ciepła z silnika
New generation, synthetic, all-season engine oil dedicated for Japanese-manufactured cars. The best possible parameters have been achieved thanks to the use of the unique Complex Protection Formula. CPF is a perfect blend of conditioners with the best quality base oils, which ensures optimum engine protection, reduces deposits, and minimizes the risk of valve wear.

It ensures:
• excellent engine purity by keeping the soot suspended,
• DPF filter and TWC catalyst compatibility,
• energy consumption and emissions optimization, thus providing better environment protection,
• lower fuel and oil consumption,
• effective heat rejection from the engine
Новое поколение, синтетическое, всесезонное моторное масло специально для японских автомобильным компаний. Высочайшее показатели параметров были достигнуты благодаря уникальной формуле Complex Protection Formula (CPF). CPF является идеальным сочетанием добавок с высоким качеством базового масла, которое гарантирует оптимальную защиту двигателя, уменьшение осадка, а также снижает риск износа клапанов.

Мы гарантируем:
отличную чистоту двигателя, обеспечивая удерживание сажи во взвешенном состоянии,
совместимость с DPF фильтрам и катализаторами TWC,
оптимизация использования энергии и эмиссии для улучшения состояния окружающей среды,
снижение расхода топлива и масла
эффективный отвод тепла от двигателя
 

Zastosowania

Application

Применение

Platinum MaxExpert XJ 5W-30 to produkt stworzony specjalnie z myślą o samochodach marek japońskich. Jest to olej silnikowy do samochodów: Mazda, Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, co do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej poniżej. Rekomendowany do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym z turbodoładowaniem lub bez. Świetnie sprawdza się zarówno w ruchu miejskim jak i na trasach szybkiego ruchu. Olej jest kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin takimi jak: DPF i TWC.
Platinum MaxExpert XJ 5W-30 gwarantuję niezawodną pracę silnika zarówno latem jak i zimą. Jest rekomendowany do pojazdów spełniających normy emisji spalin Euro 6. Rekomendacje: olej do MAZDY, olej do TOYOTY, olej do SUZUKI, olej do NISSANA, olej do MITSUBISHI.
Platinum MaxExpert XJ 5W-30 has been developed especially for Japanese brand vehicles, such as Mazda, Toyota, Suzuki, Nissan and Mitsubishi, for which the manufacturer recommends oil of viscosity and quality class as stated below. Recommended for spark ignition and compression ignition turbocharged or naturally aspirated engines. Works great both in cities and on highways. The oil is compatible with exhaust treatment devices, such as: DPF and TWC.
Platinum MaxExpert XJ 5W-30 ensures reliable engine operation both in summer and in winter. It is recommended for Euro 6 compliant vehicles.
Platinum MaxExpert XJ 5W-30 представляет собой продукт, созданный специально для автомобилей японских марок, таких как: Mazda, Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, для которых производитель рекомендует масло класса вязкости и качества, указанного ниже. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей обычных и с турбонаддувом. Отлично справляется со своей задачей в городском режиме движения и на скоростных трассах. Масло совместимо с устройствами обработки выхлопных газов, таких как DPF и TWC.
Platinum MaxExpert XJ 5W-30 обеспечивает надежную работу двигателя как летом, так и зимой. Рекомендуется для транспортных средств удовлетворяющих норме выбросов Евро-6
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 10,2
wskaźnik lepkości - 160
temperatura płynięcia 0C -30
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 5,5
popiół siarczanowy % 0,74
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 6,1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class - 5W-30
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 10.2
Viscosity index - 160
Flash point 0C -30
Total Base Number Mg KOH/g 5,5
Sulfated ash % 0.74
NOACK Volatility % (m/m) 6.1
Notice: The above chemical and physical parameter values are of typical nature. Real values can be found on quality certificates enclosed with every product batch.
Параметры Единицы Типовые значения
Класс вязкости SAE - 5W-30
кинематическая вязкость при 1000С мм2 / с 10,2
Индекс вязкости 160
Температура текучести 0С -30
щелочное число TBN мг КОН / г 5,5 
Сульфатная зола % 0,74
Испарение Noack'a (м / м) 6.1
Примечание: Приведенные выше значения физико-химических параметров являются типовыми. Действительные величины указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN